PGC đặt mục tiêu chi trả cổ tức tối thiểu 12%

Vũ Đào Tùng PhươngP. Kinh doanh Gas DD&TM - PGC
11:21' SA - Thứ ba, 20/04/2021

Sáng ngày 19.04.2021, Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Văn phòng TCT, Tòa nhà Mipec, Hà Nội.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên PGC năm 2021

Trên cơ sở đánh giá các nhân tố ảnh hưởng và kết quả kinh doanh năm 2020, PGC xây dựng kế hoạch năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu xấp xỉ 3 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 160 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 12%.

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 vẫn còn nhiều khó khăn, giá LPG có những biến động khó dự đoán gây ảnh hưởng bất lợi tới hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty, nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh vẫn đảm bảo hoàn thành được kế hoạch đã ĐHCĐ giao. Tổng doanh thu thuần hàng hóa, dịch vụ đạt 2.824 tỷ đồng, đạt 109,5% kế hoạch và bằng 89,1% so với thực hiện năm 2019; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 156,8 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch và bằng 80,6% thực hiện năm 2019.

Xem chi tiết tại đây

PGC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn