Hội nghị BCH Đảng bộ Petrolimex tháng 4/2021 và Sơ kết 5 năm Chỉ thị 05-CT/TW

Nguyễn Ngọc TúChuyên viên phòng PR - Petrolimex
04:30' CH - Thứ ba, 20/04/2021

Ngày 20.4.2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Petrolimex/PLX) tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 4/2021 và Sơ kết 5 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW. Đồng chí Phạm Văn Thanh – UVBTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex chủ trì Hội nghị.

Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đại diện Lãnh đạo Phòng/Ban tham mưu Đảng ủy Tập đoàn.

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo kết quả công tác của Ban Chấp hành và Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tập đoàn quý I, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý II/2021; Báo cáo Sơ kết 5 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong quý I/2021, Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, thường xuyên đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ động xây dựng và chỉ đạo tổ chức hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ đã được tăng cường, giữ gìn đoàn kết nội bộ tiếp tục được giữ vững và nâng cao.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Petrolimex đã sơ kết 5 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Petrolimex đã xây dựng Kế hoạch số 250-KH/ĐU, ngày 11/11/2016 về Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Ban hành văn bản số 322-CV/ĐU ngày 20/3/2017 về triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW; Kế hoạch hành động thực hiện triển khai Chỉ thị (5 năm liền) đến 2021 đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Hằng năm Đảng ủy Petrolimex đều ban hành kế hoạch triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW theo chỉ đạo của Đảng ủy các cấp, đồng thời cá nhân người đứng đầu cấp ủy chấp hành nghiêm việc xây dựng chương trình hành động. Thường xuyên cập nhật, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề theo các năm, cụ thể: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... và tổ chức tuyên truyền hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề vướng mắc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cấp ủy các cấp trực thuộc luôn quan tâm đến công tác học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tích cực xây dựng các chuẩn mực đạo đức, bản cam kết hằng năm, thường xuyên biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Trong năm 2017, Đảng bộ Tập đoàn khen thưởng 22 tập thể, 44 cá nhân; năm 2018: 14 tập thể, 26 cá nhân; năm 2019: 5 tập thể, 16 cá nhận; Năm 2020: 5 tập thể, 14 cá nhânđược Đảng ủy Tập đoàn biểu dương khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng. Sự quan tâm, biểu dương khen thưởng kịp thời của Đảng ủy các cấp là nguồn động viên kịp thời để các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhân rộng các mô hình, phong trào học theo Bác được thiết thực và hiệu quả.

Kể từ khi Chỉ thị 05-CT/TW được ban hành và triển khai; cấp ủy, chính quyền các cấp; các tổ chức chính trị - xã hội và đảng viên nhận định đây là một chỉ thị phù hợp và thiết thực. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn chặt với công tác lãnh đạo của Đảng, phù hợp với mong muốn và chuẩn mực đời sống của xã hội. Học tập và cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức của Người sẽ nâng cao được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, gây dựng được niềm tin, tạo sự mật thiết giữa Đảng với đảng viên và người dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được của Petrolimex như báo cáo của Đảng ủy quý I/2021. Đảng ủy Petrolimex đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị bám sát kế hoạch công tác, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới, Đảng ủy Petrolimex cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau: Một là, Tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hai là, Đổi mới công tác lãnh đạo, kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về các quy định, những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước. Ba là, Quan tâm công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, công tác học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng. Bốn là, Tiếp tục nâng cao công tác kiểm tra giám sát, trên cơ sở bám sát kế hoạch công tác đề ra. Năm là, Tập trung lãnh đạo sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. Sáu là, Đánh giá hoạt động của các ban Đảng sau hợp nhất theo Quyết định 69-QĐ/TW.

Thay mặt cho BCH Đảng bộ, Đồng chí Phạm Văn Thanh - UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của ĐUK và cam kết cùng tập thể BCH trong thời gian tới sẽ bám sát kế hoạch công tác để lãnh đạo cấp ủy trực thuộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên, NLĐ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên và nhu cầu cần thiết của mỗi tập thể, mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, CNV-NLĐ.

Một số hình ảnh:

Đồng chí Phạm Văn Thanh - UVBTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chủ trì Hội nghị

Đ/c Đặng Trần Hiếu - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn báo cáo kết quả công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2021 của Đảng ủy

Toàn cảnh Hội nghị

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn