Vinh danh 4 CHXD thi đua xuất sắc tháng 02/2021

Nguyễn Minh ĐạtCV - Phòng TCHC - Petrolimex Bình Định
04:58' CH - Thứ năm, 11/03/2021

Ngày 10/3/2021, Petrolimex Bình Định tổ chức vinh danh, khen thưởng 04 cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty đã đạt thành tích xuất sắc trong thi đua sản xuất - kinh doanh tháng 02/2021. Ông Phạm Ngọc Khuyến – Phó Giám đốc Công ty chủ trì cùng với các đại diện phòng/ban nghiệp vụ Công ty dự, chia vui cùng CBCNV 04 cửa hàng.

Ông Phạm Ngọc Khuyến - Phó Giám đốc Công ty vinh danh các cửa hàng

Qua tổng kết đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Cửa hàng xăng dầu trong tháng 2/2021, Công ty có 03 Cửa hàng xăng dầu đạt thành tích xuất sắc thi đua toàn diện thuộc 3 nhóm sản lượng khác nhau và 01 Cửa hàng xăng dầu có sản lượng xăng dầu sáng bán tăng tuyệt đối cao nhất tháng so với cùng kỳ, cụ thể như sau:

  • Petrolimex – Cửa hàng 41 (Nhóm sản lượng từ 200 m3/tháng trở lên): sản lượng xuất bán xăng dầu sáng đạt 130% KH tháng và đạt 191% so với cùng kỳ; sản lượng DMN đạt 371% KH; sản lượng Gas đạt 121% KH; Bảo hiểm đạt 253% KH.
  • Petrolimex – Cửa hàng 21 (Nhóm sản lượng từ 120 m3 – 200 m3/tháng): sản lượng xuất bán xăng dầu sáng đạt 107% KH tháng và đạt 138% so với cùng kỳ; sản lượng DMN đạt 110% KH; sản lượng Gas đạt 106% KH; Bảo hiểm đạt 131% KH.
  • Petrolimex – Cửa hàng 36 (Nhóm sản lượng dưới 120 m3/tháng): sản lượng xuất bán xăng dầu sáng đạt 121% KH tháng và đạt 145% so với cùng kỳ; sản lượng DMN đạt 171% KH; sản lượng Gas đạt 210% KH; Bảo hiểm đạt 159% KH.
  • Petrolimex – Cửa hàng 16: sản lượng xăng dầu sáng bán tăng tuyệt đối 158 m3 (570/412 m3) cao nhất tháng và đạt 138% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của CBCNV-NLĐ các cửa hàng 16, 21, 36, 41. Các cửa hàng luôn bám sát các chính sách, phương án kinh doanh của Lãnh đạo Công ty đề ra, để kịp thời triển khai công tác bán hàng, phát triển thị trường và chăm sóc tốt các khách hàng hiện hữu để lan tỏa ngày càng mạnh về thương hiệu Petrolimex với những khách hàng tiềm năng gần xa trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Khuyến thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết của toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex - Cửa hàng 16, 21, 36, 41. Đồng thời ông cũng yêu cầu các Cửa hàng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng; thực hiện tốt nội quy, quy định, quy chế của Công ty/Tập đoàn và phấn đấu cùng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD Tập đoàn giao năm 2021.

Xem chi tiết tại đây ...

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn