Đảng bộ Petrolimex "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển"

Tin: Ngọc Tú - Ảnh: Quốc Trung & Hoàng HảiPhòng QHCC - Petrolimex
05:00' CH - Thứ hai, 03/08/2020

Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng bộ Petrolimex) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong 02 ngày 02-03/8/2020 tại Hà Nội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại biểu thống nhất các nội dung của Đại hội

Đại hội lần IV có 165 đại biểu đại diện cho gần 1700 đảng viên trong toàn Đảng bộ Petrolimex.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC); Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (ĐUK DNTW); Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy (CMSC) và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, tổ công tác số 05 ĐUK DNTW.

Nhiệm kỳ 2015-2020: Bồi đắp nền tảng cho bước tiến xa hơn

2015-2020 là giai đoạn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều thuận lợi về kinh tế, chính trị, xã hội cho dù điều kiện bất lợi cũng không ít và tạo ra thách thức không nhỏ đối với mục tiêu phát triển của Petrolimex. Bằng tinh thần Đổi mới, Hội nhập và Phát triển bền vững, Đảng bộ Petrolimex đã lãnh đạo toàn Tập đoàn nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực, đánh dấu một giai đoạn bản lề cho tiến trình phát triển bền vững. Trong 5 năm qua, Petrolimex đã có những bước tăng trưởng bền vững về doanh thu, lợi nhuận, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết và luôn đứng trong nhóm các doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước.

Petrolimex luôn chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là một trong những công cụ điều hành hữu hiệu của Chính phủ để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng, an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Petrolimex tiếp tục được Đảng, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao về vai trò tiên phong trong: Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về kinh doanh nhiên liệu có chất lượng cao (xăng Ron 95-IV, Điêzen 0.001S-V, xăng E5 RON 92); Triển khai đồng bộ hóa đơn điện tử, đầu tư xây dựng và ứng dụng thành công hệ thống ERP-SAP, EGAS- giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp để hiện thực hóa chiến lược phát triển trong giai đoạn mới; Tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC.

Dù hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, Petrolimex luôn chú trọng và tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng trong giai đoạn 2015-2020. Trong đại dịch Covid-19, toàn hệ thống Petrolimex đã tích cực phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chung tay góp sức cùng ngành y tế trong công tác phòng chống dịch trên cả nước bằng số tiền lương do CBCNV-NLĐ tự nguyện đóng góp là 14,1 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chủ yếu Petrolimex đạt được giai đoạn 2015-2020:

(1) Sản lượng xăng dầu xuất bán (nội địa và tái xuất, chuyển khẩu) tăng bình quân 6,9%/năm (chỉ tiêu là 5-6%/năm);

(2) Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt bình quân 20,4%/năm (chỉ tiêu là 8-10%/năm);

(3) Tỷ lệ chi trả cổ tức của Tập đoàn đạt bình quân 29,56%/năm (chỉ tiêu là 7-10%/năm);

(4) Thu nhập bình quân tăng bình quân 8%/năm (chỉ tiêu là trên 7%/năm);

(5) Bình quân có 68% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, so với chỉ tiêu nghị quyết là 50% trở lên;

(6) Có 95-97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 12-16% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), so với chỉ tiêu nghị quyết là trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ vững vị thế chủ lực & tiên phong

Đây là giai đoạn được nhận định sẽ có nhiều khó khăn hơn từ sự cạnh tranh gay gắt trong nước kết hợp với nhiều yếu tố bất ổn về địa chính trị thế giới...Nắm bắt những thách thức và cơ hội đặt ra, Đại hội đã quyết nghị giao BCH Đảng bộ Khóa IV lãnh đạo bám sát mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Giữ vững vị thế tiên phong là Tập đoàn kinh doanh và đầu tư năng lượng sạch hàng đầu Việt Nam, phát triển ổn định, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo; trong đó, các chỉ tiêu phát triển cơ bản phấn đấu đạt được như sau:

Một là, sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất tăng bình quân tối thiểu là 3%/năm; trong đó tốc độ tăng trưởng sản lượng xuất bán nội địa, tái xuất, chuyển khẩu là 2%/năm; phương thức bán lẻ trực tiếp tăng bình quân từ 2,5-3%/năm.

Hai là, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 12%/năm trở lên.

Ba là, phấn đấu chi trả cổ tức của Tập đoàn đạt bình quân từ 10%/năm trở lên.

Bốn là, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Năm là, thu nhập bình quân của người lao động tăng 5%/năm trở lên.

Sáu là, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%/năm.

Bảy là, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 75%/năm, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%/năm. Kết nạp 50 - 60 đảng viên/năm.

Căn cứ mục tiêu và chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội thống nhất 7 giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu để BCH Khóa IV tổ chức thực hiện bám sát Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, của các bộ ban ngành liên quan trên nền tảng được BCH Khóa III bồi đắp để tiếp tục tiến xa hơn. Đó là:

Một: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị về sản xuất kinh doanh theo mục tiêu, các chỉ tiêu của giai đoạn 2020-2025 và của từng năm; thực hiện thắng lợi Nghị quyết được Đại hội cổ đông thông qua hàng năm.

Hai: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2040; tiếp tục thực hiện thành công Đề án tái cấu trúc Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt; thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tập đoàn, thoái vốn, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại các công ty có vốn góp của Tập đoàn.

Ba: đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bốn: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cấp ủy các cấp; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của các đơn vị.

Năm: chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Giữ vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Sáu: đảm bảo việc làm và thu nhập ngày càng tăng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội.

Bảy: tiếp tục tham mưu, đề xuất với Trung ương, Đảng ủy Khối và với Chính phủ, các Bộ, ngành để dần hoàn thiện cơ chế của Nhà nước trong lĩnh vực về quản lý kinh doanh xăng dầu, góp phần xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội thống nhất số lượng BCH nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí, 26 đồng chí được bầu trực tiếp tại đại hội. Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất bầu 08 đồng chí vào Ban Thường vụ; 07 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Phạm Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ Petrolimex Khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư ĐUK DNTW, thay mặt Ban Thường vụ ĐUK DNTW ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Petrolimex trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Petrolimex đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Petrolimex thể hiện được vai trò của doanh nghiệp Nhà nước chủ lực đóng góp ngân sách, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định kinh tế, luôn trách nhiệm vì cộng đồng. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Khối luôn tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển của Petrolimex; Ban chấp hành Khóa IV tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Phạm Văn Thanh –UVBCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex thay mặt Đảng bộ Petrolimex tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cam kết cùng tập thể cấp ủy đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, xứng với bề dày truyền thống 65 năm.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Petrolimex lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Với truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Petrolimex nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Tin ảnh: Đảng bộ Petrolimex đại hội lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn