Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Ban quản lý cổ đông:Petrolimex
09:16' SA - Thứ tư, 22/05/2019

THÔNG BÁO

Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông,

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau:

  1. Tên cổ đông: LƯƠNG VĂN HẢI

Mã cổ đông: PLX 18924

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

  1. Tên cổ đông: PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ

Mã cổ đông: PLX 19411

Số lượng cổ phần sở hữu: 529 (Năm trăm hai mươi chín) cổ phần

  1. Tên cổ đông: NGUYỄN VĂN THÀNH

Mã cổ đông: PLX 19379

Số lượng cổ phần sở hữu: 267 (Hai trăm sáu mươi bảy) cổ phần

  1. Tên cổ đông: LÊ VĂN HANH

Mã cổ đông: PLX 19257

Số lượng cổ phần sở hữu: 267 (Hai trăm sáu mươi bảy) cổ phần

  1. Tên cổ đông: LÊ THÁI NGUYÊN

Mã cổ đông: PLX 19309

Số lượng cổ phần sở hữu: 267 (Hai trăm sáu mươi bảy) cổ phần

  1. Tên cổ đông: TRƯƠNG THỊ HỒNG LÊ

Mã cổ đông: PLX 19213

Số lượng cổ phần sở hữu: 267 (Hai trăm sáu mươi bảy) cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 31/05/2019.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ban Tổng hợp

Điện thoại: 024 38512 603 - Máy lẻ 1112, 1119

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn