Tài liệu lấy ý kiến cổ đông về Quy chế nội bộ và họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Nguyễn Bá TùngNgười được ủy quyền công bố thông tin - Petrolimex
06:17' CH - Thứ sáu, 22/05/2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Petrolimex/PLX trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua 3 nội dung:

I. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Petrolimex; trong đó bổ sung quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

II. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

III. Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Các tài liệu tải về tại đây:

1. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

3. Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn