Thiết lập hệ thống phân phối xăng dầu theo NĐ 83 góp phần minh bạch xăng dầu

Trần Văn ThịnhPhó bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc Petrolimex - Petrolimex
10:38' SA - Chủ nhật, 04/10/2015

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24.10.2014 (sau đây gọi tắt là “TT 38”) quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là “NĐ 83”); Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã khẩn trương, tập trung hoàn thiện, ban hành văn bản triển khai một số nội dung chủ yếu của NĐ 83.

NĐ 83 chính thức có hiệu lực từ ngày 01.11.2014, có nhiều điểm mới trong việc thiết lập hệ thống phân phối theo hướng chặt chẽ hơn, minh bạch hơn.

Do vậy, công việc chủ yếu các đơn vị thành viên Petrolimex cần tập trung là thiết lập hệ thống phân phối của mình theo đúng NĐ 83 và TT 38; từ đó, áp dụng nhận diện thương hiệu cho phù hợp với từng loại hình.

Đối với thương nhân phân phối (TNPP), theo quy định của NĐ 83, phải tự xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu riêng. Do vậy, Petrolimex không áp dụng bất cứ dấu hiệu nhận diện nào đối với TNPP.

Đối với thương nhân làm đại lý (đại lý và tổng đại lý); trước mắt, Petrolimex duy trì nguyên trạng hệ thống nhận diện thương hiệu theo các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Petrolimex đang nghiên cứu việc mở rộng mức độ áp dụng nhận diện thương hiệu đối với nhóm này. Việc mở rộng mức độ nhận diện sẽ gắn liền với các điều kiện cụ thể như: chỉ nhận xăng dầu từ 1 nguồn duy nhất của Petrolimex, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, tôn trọng các điều khoản đã ký tại hợp đồng và hợp đồng có thời hạn hiệu lực từ 05 (năm) năm trở lên - để các đơn vị thành viên Petrolimex xem xét, lựa chon, áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể.

Đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, do đây là một hình thức mới nên Petrolimex xây dựng thành mẫu Thư đề nghị ký hợp đồng nhượng quyền thương mại và mẫu Hợp đồng nhượng quyền thương mại để các đơn vị thành viên và đối tác nghiên cứu, sử dụng được nhất quán trong toàn hệ thống.

Điểm khác biệt về nhận diện thương hiệu giữa khối nhận quyền bán lẻ xăng dầu với khối đại lý là ở chỗ: Phía dưới logo Petrolimex (biểu tượng hình chữ “P” và biểu tượng chữ “PETROLIMEX”) có chữ “NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI” (còn khối đại lý thì có chữ “ĐẠI LÝ”), cụ thể là:

Petrolimex yêu cầu các đơn vị thành viên nghiên cứu kỹ NĐ 83, TT 38 và thực tiễn hệ thống phân phối của mình để thiết lập minh bạch hệ thống phân phối theo đúng các quy định của pháp luật.

Petrolimex tin tưởng rằng các đối tác, bạn hàng trong hệ thống phân phối Petrolimex sẽ tích cực hợp tác với các đơn vị thành viên Petrolimex trong việc triển khai NĐ 83, TT 38 đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, văn bản 1416/PLX-KD ngày 28.10.2014 của Petrolimex cũng chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục chủ động thực thi công tác bảo vệ nhãn hiệu, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để bảo hộ nhãn hiệu nhằm góp phần tích cực vào việc minh bạch thị trường xăng dầu đáp ứng sự kỳ vọng của bạn hàng, khách hàng, người tiêu dùng và công chúng cả nước.

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn