Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 30.11.2023

Petrolimex
02:59' CH - Thứ năm, 30/11/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 30.11.2023 - chi tiết xem tại TCBC công bố trên website Petrolimex.com.vn.

Trong chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ ngày 23.11.2023 đến trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 30.11.2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là:

- Ước trích: 0 đồng;

- Ước chi: 0 tỷ đồng;

- Ước tồn: 3.048 tỷ đồng (Ba nghìn không trăm bốn mươi tám tỷ đồng).

Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website www.petrolimex.com.vn

Đây là lần thứ sáu mươi tám (68) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01.11.2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 95 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn