Điêzen 0,001S (DO-V) & lợi ích khách hàng

Lê Phú QuớiCT kiêm GĐ - Petrolimex Vĩnh Long
08:13' SA - Thứ ba, 02/06/2020

loading...

Slide chi tiết tải về tại đây

Để Quý vị khách hàng - người tiêu dùng & bạn hàng trong hệ thống phân phối Petrolimex (NQTM & Tđlý/đlý theo NĐ 83) có thêm thông tin đầy đủ & chi tiết về mặt hàng mới này www.vinhlong.petrolimex.com.vn xin đăng video clip truyền thông do Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Lê Phú Qưới tổng hợp từ các các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước về “Các sản phẩm dầu mỏ & hóa dầu” NXB Khoa học kỹ thuật năm 1999; các cataloge của các loại phương tiện đường bộ, yêu cầu kỹ thuật của động cơ điêzen, lý thuyết về vận hành máy để bảo đảm an toàn và theo khảo sát thực tế.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn