Chỉ tiêu kế hoạch SXKD, QTL và thù lao HĐQT, thù lao BKS Công ty mẹ Tập đoàn và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Nguyễn Hồng MinhChuyên viên Phòng Quan hệ Công chúng - Petrolimex
02:19' CH - Thứ tư, 19/12/2012

Tải về Nghị quyết ĐHĐCĐ Petrolimex về việc chỉ tiêu kế hoạch SXKD, QTL và thù lao HĐQT, thù lao BKS Công ty mẹ Tập đoàn và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 tại đây.

Tải về Kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại đây.

Petrolimex
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn