Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Nghị quyết số 02/2020/PLX-NQ-ĐHĐCĐ

Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch

Ông Phạm Đức Thắng - ủy viên

Ông Nguyễn Thanh Sơn - ủy viên

Ông Trần Ngọc Năm - ủy viên

Ông Lê Văn Hướng - ủy viên

Ông Nguyễn Anh Dũng - ủy viên

Ông Toshiya Nakahara - ủy viên

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn