Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Ông Đặng Quang Tuấn - Trưởng ban

Ông Nguyễn Vinh Thanh - ủy viên

Ông Tống Văn Hải - ủy viên

Bà Hoàng Mai Ninh - ủy viên

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn