The Documents of 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Petrolimex
10:00' CH - Thứ sáu, 23/04/2021

1. Agenda of 2021 annual General Meeting of Shareholders;

2. Working regulation the 2021 annual General Meeting of Shareholders under video conference form (draft);

3. The 2020 operating report of Board of Management and plan for the year 2021 (draft)

4. Report of the Supervisory Board for submission to the 2021 annual General Meeting of Shareholders (draft)

5. Statement on auditor selection for the 2021 financial statements (draft)

6.1 Audited Consolidated Financial Statement 2020

6.2 Audited Financial Statement 2020 of the Holding Company

7. Statement on approving the 2020 profit distribution plan (draft)

7.1 Description the 2020 profit distribution plan (draft)

8. Statement on settlement of 2020 salary and remuneration fund of members of BOM and Supervisory Board and the 2021 salary and remuneration payment plan to members of BOM and Supervisory Board (draft)

9. Statement on approval of amendment and supplement to the Petrolimex charter, Internal Governance Regulations, Operation Regulations of BOM and Operation Regulations of Supervisory Board (draft);

10. Resolutions of the Meeting (draft)

Petrolimex
FAQs
Petrolimex membership
Petrolimex Resources

Products & promotions
Visit Statistics
Total hits: .
Total hits of the month: .
Total hits of the day: .
Currently online: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn