Các giải thưởng lớn của Đảng và Nhà nước tặng thưởng Petrolimex

Tập thể:

  • Huân chương Độc lập (các hạng)
  • Huân chương Lao động (các hạng)
  • Huân chương Chiến công (các hạng)
Cá nhân:
  • Ông Lê Văn Thiêm - danh hiệu Anh hùng Lao động
  • Ông Nguyễn Bá Hựu - danh hiệu Anh hùng Lao động