• Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

  01/02/2021 04:12' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 26.02.2021.
 • Petrolimex/PLX công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

  21/01/2021 04:15' CHNguyễn Bá Tùng(Petrolimex)
  HĐQT Petrolimex thông qua việc bán cổ phiếu quỹ tại Nghị quyết số 011/PLX-NQ-HĐQT ngày 20.01.2021
 • Bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex

  31/12/2020 06:05' CHHội đồng Quản trị(Petrolimex)
  Theo Quyết định vừa ban hành, ông Nguyễn Sỹ Cường đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 01.01.2021.
 • Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới Nguyễn Sỹ Cường

  31/12/2020 04:13' CHNguyễn Bá Tùng(Petrolimex)
  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh: Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới của Tập đoàn: Ông Nguyễn Sỹ Cường - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.
 • Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

  30/12/2020 04:22' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 19.01.2021.
 • Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

  11/12/2020 03:15' CHPetrolimex(Petrolimex)
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 31.12.2020.
 • Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ phiếu quỹ tại thời điểm 30.11.2020

  09/12/2020 04:37' CHNguyễn Bá Tùng(Petrolimex)
  PLX xin trân trọng công bố danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn & Cổ phiếu quỹ có đến thời điểm 30.11.2020 và số lượng cổ phiếu của từng hạng mục chủ sở hữu nói trên.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn